Stanley Stanislav Stroška

Vám rád poradí osobne

doma v Pukanci

+421902326697

Články

Úvod Články

Odkazy na webové stránky o pánovi Stanislavovi Stroškovi


Moruše mu zachránili život. Ich mäkkou na Slovensku je Pukanec (okr. Levice) a práve tam žije uznávaný odborník na tento druh ovocia Stanislav Stroška. Preslávil sa najmä tým, že Angličanom zachránil ich 200-ročnú morušu, pod ktorou sedával sir Winton.


Stanislavove arborétum

Stanislav a moruše

Stanislav a spolupráca s firmou Vinea

Stanislavova botanická záhrada

Stanislav z morušového kraja